ผบ.ทบ.ลงพื้นที่อยุธยาเตรียมรับมือสน้ำล้นตลิ่ง

ผบ.ทบ.ลงพื้นที่อยุธยา เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคกลางและตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือประชาชน เมื่อวันที่ 10 ต.ค. พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยทหารในการ ช่วยเหลือประชาชนและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่จ.พระนครศรีอยุธยา

หลังจากมอบนโยบายให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยและหน่วยทหารในพื้นที่ภาคกลาง ร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยคลี่คลายสถานการณ์ และดูแลประชาชนให้ได้รับผล กระทบน้อยที่สุดโดยเฉพาะ จ.ลพบุรี อ่างทอง ชัยนาท และ พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำล้นตลิ่งในขณะนี้ต่อมา ผบ.ทบ.ได้เดินทางไปยังพื้นที่ รองรับน้ำใน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยเข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการป้องกันโบราณสถานสำคัญ อาทิ บริเวณวัดไชยวัฒนาราม อ.พระนครศรีอยุธยา และพื้นที่แก้มลิงรองรับน้ำ บริเวณประตูระบายน้ำวัดใบบัว ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา เนื่องจากในสัปดาห์นี้ กรมชลประทานจะเพิ่มการระบายน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา เพราะมีมวลน้ำจากภาคเหนือเคลื่อนตัวผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งอาจส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคกลางท้ายเขื่อน โดยจะมีการเปิดประตูระบายน้ำ เพื่อผันน้ำเข้าทุ่ง ในพื้นที่นาที่ได้ทำการเก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้ว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews