พบ”โรคเท้าช้าง” ในแรงงานเมียนมา จ.สมุทรสาคร

ผวา! พบ”โรคเท้าช้าง” แรงงานต่างด้าวสมุทรสาครฯ ป่วยอัตราส่วน 10 คนใน 2 หมื่นคน ยันไทยยังปลอดเชื้อ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. น.ส. ขนิษฐา ปานรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการบริการแรงงานต่างด้าว รพ.สมุทรสาคร ซึ่งเข้ามาบริการตรวจโรคแรงงานต่างด้าวในศูนย์พิสูจน์สัญชาติเมียนมา เปิดเผยว่า แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่จะป่วยเป็นโรคปอดอักเสพ ปอดผิดปกติ วัณโรค  

นอกจากนั้นยังมีป่วยติดเชื้อซิฟิลิส ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในอัตราส่วน  200 คนใน 1 หมื่นคน โดยแรงงานเมียนมาส่วนใหญ่มีความรู้ในการดูแลตัวเองมากขึ้น เพราะอยู่ในไทยมานาน แต่ที่น่ากังวลคือ โรคเท้าช้าง ที่ไม่พบในประเทศไทย ได้กลับมาตรวจพบจากแรงงานเมียนมาในอัตราส่วน 10 คนใน 2 หมื่นคน ซึ่งปกติโรคนี้จะมีตามชายแดน และประเทศไทยยังปลอดเชื้อ แต่แรงงานต่างด้าวติดเชื้อแล้วนำเข้ามาในประเทศ แต่ยังโชคดีที่ไทยไม่มียุงรำคาญที่เป็นพาหะนำเชื่อเหมือนยุงเมียนมา และโรคนี้ถ้ากินยาต่อเนื่อง 6 เดือนจะหายได้ แต่ถ้ากลับไปถูกยุงกัดก็จะกลับมาเป็นอีก. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews