ยกมาตรฐาน “ใบขับขี่ชาวต่างชาติ” ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย

กรมการขนส่งทางบก จับมือสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ผลิตสื่อวีดิทัศน์ภาษาอังกฤษกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับใช้รถใช้ถนนในการขอทำใบขับขี่ชาวต่างชาติที่ไม่ใช่สัญชาติไทย นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ร่วมกับ นางมาร์กาเร็ต ทังก์ (Margaret Tongue) อุปทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ร่วมแถลงผลดำเนินโครงการขับขี่ปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ชาวต่างชาติ

เกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถในประเทศไทย โดยได้พัฒนาและส่งมอบสื่อวีดิทัศน์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องใช้รถใช้ถนน ปัจจุบัน ขบ. ยังไม่มีสื่อที่ดีในการสื่อสารการมาขอทำใบอนุญาตขับรถ ซึ่งครั้งนี้เป็นความร่วมมือที่ดีสถานทูตอังกฤษที่ได้กรุณาทำสื่อวีดีทัศน์ให้กับ ขบ. สำหรับสื่อวีดิทัศน์ภาษาอังกฤษนี้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนน เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย และมารยาทในการขับรถบนท้องถนนในไทย เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในกระบวนการขอรับใบอนุญาตขับรถ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนของไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนที่เข้ารับการอบรมเพื่อขอใบขับขี่ในกลุ่มคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งไม่เน้นต้องเป็นชาวอังกฤษอย่างเดียว แต่จะสามารถใช้ได้กับชาวต่างชาติทุกประเทศที่สื่อสารและทำความเข้าใจกับภาษาอังกฤษได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews