วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร

อ่านตำนานสมเด็จพระนเรศวรในรูปแบบที่ไม่เหมือนกับที่ใดๆ ที่วัดทอง อันเป็นชื่อดั้งเดิมของวัดที่พระบรมมหาชนกของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงสร้างไว้ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ ใกล้กับบริเวณนิวาสถานเดิม ครั้นพระราชโอรสปราบดาขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้กรมพระราชวังบวรมหาสุร สิงหนาท พระอนุชาร่วมบูรณะวัดทองเมื่อพ.ศ.2328

และพระราชนามว่า วัดสุวรรณดารารามตามพระนามของพระบรมชนกนาถว่าทองดี และดาวเรือง พระนามของพระบรมราชชนนี หากจะกล่าวว่าวัดทองคือวัดแห่งราชวงศ์จักรีก็ไม่ผิดนัก ความวิจิตรงดงามนั้นพบเห็นได้ทุกหนแห่ง โดยเฉพาะที่พระอุโบสถที่สร้างขึ้นใหม่ หลังคาประดับช่อฟ้าใบระกา หางหงส์ หน้าบันไม้สักแกะสลักลายกนกเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ ปิดทองประดับกระจก คันทวยที่ประดับรับเชิงชายคาแกะสลักเป็นลายนกพันรอบทวย พระอุโบสถภายนอกเป็นรูปทรงเรือสำเภาตามรูปแบบศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น เป็นที่ประดิษฐานพระประธานซึ่งรัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้จำลองขยายส่วนจากพระแก้วมรกต ด้านหน้าพระอุโบสถมีแท่นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นแท่นฐานบัวคว่ำและบัวหงาย ประดิษฐานต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำหน่อโพธิ์มาจากประเทศอินเดีย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand