เร่งคัดค้านแก้ไขกฎหมายพ.ร.บ.อาหาร

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ยื่นหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุข ห่วงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวบอำนาจตรวจสอบสินค้าทั้งนำเข้า-ส่งออก เกรงเสียดุลตรวจสอบคุณภาพสินค้าด้านอาหาร

นายพชร แกล้วกล้า ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ยื่นหนังสือต่อตัวแทนสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข เรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุข เร่งคัดค้านการแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.อาหาร และร่าง พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ….เพื่อมิให้อำนาจด้านการตรวจสอบอาหารนำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ตกไปอยู่กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังจากที่กระทรวงเกษตรฯให้เหตุผล ของการถ่ายโอนอำนาจการตรวจสอบอาหาร มาอยู่ในการกำกับดูแล เนื่องจากหวังใช้อำนาจตรงนี้เป็นการต่อรองกับประเทศคู่ค้า ในการเปิดตลาดและแก้ไขปัญหากรณีเกิดอุปสรรคทางการค้ากรณีสินค้าถูกตีกลับ

ทั้งนี้ เห็นว่าแค่ลำพังความรับผิดชอบในกระทรวงเกษตรฯในการตรวจสอบสินค้าเกษตรเรื่องปลอดสารพิษอาจยังทำไม่ได้ดีพอ หากมีการรวบอำนาจทั้งการตรวจสอบสินค้านำเข้า-ส่งออกทั้งหมด เกรงจะไม่เป็นการถ่วงดุลอำนาจในการตรวจสอบ มาตรฐานสินค้า และอาหาร จึงอยากให้อำนาจในการตรวจสอบเป็นของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เช่นเดิม.-สำนักข่าวไทย